Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo Gmina Kowalewo Pomorskie (działka 247/10)

    • Nr przetargu TIiGG.6840.3.2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian