Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Joanny Krasickiej z dn. 28.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Edyty Jasińskiej z dn. 29.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Ewy Gajewskiej z dn. 29.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Ewy Bąk z dn. 28.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Danuty Drożdży z dn. 28.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Barbary Stosio z dn. 16.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Bożeny Rymanowskiej z dn. 17.03.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Barbary Niewidział z dn. 26.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Anety Watras z dn. 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Agnieszki Kozłowskiej z dn. 29.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe p. Anny Kowalskiej z dn. 14.05.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 Zarządzenie nr 102/2020 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kierownika Referatu Edukacji, Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 Zarządzenie nr 100/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w sołectwie Napole Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Wystąpienie pokontrolne – kontrola prawidłowości w zakresie realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego związanych z rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk (okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.) Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 24.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dotyczy: część działki nr 120, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją i utrwalaniem obrad Rady Miejskiej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.09.2020 Ogłoszenie o naborze: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Edukacji, Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Zarządzenie nr 99/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Zarządzenie nr 101/2020 w sprawie: wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Szczegóły