Typ Data Tytuł
Artykuł 05.07.2019 Interpelacja Nr 19 z dnia 27.06.2019r. dotycząca budowy chodnika w Mlewie Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 92/2019 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 ZARZĄDZENIE Nr 93/2019 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 91/2019 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 Zarządzenie nr 85/2019 w sprawie wysokości nagród w poszczególnych kategoriach w konkursie „Piękna Gmina” w 2018 r., przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/305/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 5 lipca 2018 r w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/304/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/303/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/187/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/302/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 UCHWAŁA Nr XXXIV/301/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA w Kowalewie Pomorskim z dnia 09.07.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zaproszenie do składania ofert: Montaż i wymiana elementów przyłącza wodociągowego i instalacji sanitarnej na Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup i montaż klimatyzatorów sufitowych kasetonowych (ogrzewająco – chłodzących) w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienica. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno– szkoleniowe” Szczegóły
Przetargi 06.07.2018 BURMISTRZ MIASTA Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 06.07.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmonie, Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły