B U R M I S T R Z MIASTA KOWALEWO POMORSKIE działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, Gmina Kowalewo Pomorskie

    • Nr przetargu TIiGG.6840.9.2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian