Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (działka 220/7)

    • Nr przetargu TIiGG.6840.5.2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian