Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 159/2 o powierzchni 0,5000 ha z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich

    • Nr przetargu TIiGG.6845.14.1.2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian