Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Elzanowo – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 133/1, 151, 128, 137/3, 138/16, 138/15, 138/14, 138/13, 138/12, 138/11, 138/10 i 138/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Elzanowo, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian