Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.03.2020 Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Przetargi 06.03.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 98 o pow. 1561 m², położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00015616/7 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/124/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/123/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/122/20 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/121/20 w sprawie zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/120/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/119/20 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/118/20 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/117/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/116/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr XVI/115/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze VI przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim Szczegóły