Budżet gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.02.2017 Skan uchwały Nr 7/D/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.01.2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Informacja opublikowana na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 Skan Uchwały Nr 8/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Uchwała Nr 8/Dpr/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Uchwała Nr 5/D/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.01.2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał. Szczegóły