Budżet gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.02.2020 Uchwała Nr 16/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Informacja z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD) na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskimza 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Uchwała Nr 14/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2035 Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Uchwala Nr 10/D/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018r. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 Szczegóły