Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.10.2020 Uchwała Nr 16/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Uchwała Nr 21/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2035 Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Uchwała Nr 21/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 17/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 19/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2035 Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 16/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły