Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2021 Uchwała Nr 7/I/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2021 roku Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Uchwała Nr 3/S/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Uchwała Nr 10/D/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Uchwała Nr 10/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Uchwała Nr 5/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Uchwała Nr 5/P/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Uchwała Nr 5/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kowalewo Pomorskie na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Uchwała Nr 21/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2035 Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Uchwała Nr 21/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 17/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 19/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2035 Szczegóły
Artykuł 03.02.2020 Uchwała Nr 16/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Uchwała Nr 14/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2035 Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Uchwala Nr 10/D/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Uchwała Nr 10/D/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.01.2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Skan uchwały Nr 7/D/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.01.2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 Skan Uchwały Nr 8/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Uchwała Nr 8/Dpr/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Uchwała Nr 5/D/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.01.2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły