Wykonanie budżetu gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 17/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2019r. Szczegóły