Wykonanie budżetu gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2021 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał Szczegóły
Akty prawne 08.04.2021 Zarządzenie nr 37/2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 17/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2019r. Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Informacja z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018r. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017r. Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Informacja z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za rok 2016 Szczegóły