Interpelacje i zapytania

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2020 Interpelacje złożone podczas XXII Sesji RM w dniu 25.09.2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Interpelacja z dnia 30.03.2020r. dotycząca pomocy przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Interpelacja z dnia 28.10.2019r. dotycząca wykonania nawierzchni asfaltowej przy cmentarzu w Chełmoniu Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Wniosek Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe „Mała Ojczyzna” z dnia 08.10.2019r. dotyczącego przekazania kwoty 112.500,00 zł przeznaczonych w uchwale nr X/81/19 z dnia 26 września 2019 r. na „Dotację celową dla Gminy Golub – Dobrzyń na dofinansowanie udziału w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy” na zakup kamienia do naprawy dróg gminnych w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Wniosek nr 1 z dnia 23.10.2019r. o zainstalowanie oświetlenia ulicznego przy ulicach Konwaliowej i Narcyzowej Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Wniosek nr 2 z dnia 23.09.2019r. w sprawie utworzenia miejsca parkingowego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Wniosek nr 1 z dnia 23.09.2019r. o budowę progów zwalniających na drodze wewnętrznej przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Interpelacja Nr 20 z dnia 28.08.2019 r. dotyczącej uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wielkie Rychnowo (dz. nr 245/5 i 245/8) Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Interpelacja Nr 19 z dnia 27.06.2019r. dotycząca budowy chodnika w Mlewie Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zapytanie z dnia 11.06.2019r. w sprawie zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych w czasie wakacji przez MGOK i CRiS Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Wniosek z dnia 11.06.2019r. w sprawie przeglądu drzew na ul. Fosa Jagiellońska Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Wniosek z dnia 10.06.2019r. w sprawie budowy progu zwalniającego Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Interpelacja nr 18 dotycząca zamontowania spowalniaczy, odnowienia pasów i przedłużenia konsultacji Szczegóły
Artykuł 25.03.2019 Interpelacja Nr 17 z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 20.03.2019 Interpelacja Nr 15 z dnia 15 marca 2019 r. dot. możliwości pozyskania dotacji na zmianę ogrzewania w mieszkaniach w ramach projektu ,,Czyste Powietrze” Szczegóły
Artykuł 20.03.2019 Interpelacja nr 16 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie odbudowy drogi powiatowej w W. Rychnowie przez Mariany i Szychowo. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Zapytanie nr 14 z dnia 11.03.2019r. w sprawie miejsc parkingowych przy pływalni Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Interpelacja nr 13 z dnia 07.03.2019r. w sprawie naprawy chodnika w Wielkiej Łące Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Interpelacja nr 12 z dnia 07.03.2019r. w sprawie likwidacji przejazdów kolejowych Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Interpelacja nr 11 z dnia 07.03.2019r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100 rocznicy wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera do Kowalewa Pomorskiego Szczegóły