Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.11.2020 z dnia 07.08.2020 r. zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody środowisko na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ”Srebrniki” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie” Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 166 obręb Srebrniki w gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.32.2019 z dnia 04.08.2020 r. prostującego oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu znak OŚRIEG.6220.32.2019 z dnia 29.05.2020 r. w postępowaniu administracyjnym dot. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”. Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – „Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 143 obręb Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW i powierzchnią zabudowy do 3,37 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 133 w miejscowości Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – „Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.6.2020 z dnia 26.06.2020r umarzającej postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 171/8 (obręb 0018) w miejscowości Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ”Srebrniki” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie” Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 1 obręb Frydrychowo gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW i powierzchnią zabudowy do 3,37 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 133 w miejscowości Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.3.2020 z dnia 03.06.2020r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV SIERAKOWO o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha , trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce 201 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 03.06.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.3.2020 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV SIERAKOWO o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha , trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce 201 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie: zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Orzechowo”, o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 171/8 (obręb 0018) w miejscowości Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Napole, nr działki 109/4, 109/5, obręb 0012 Napole, jednostka ewidencyjna 040504_5 Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia: dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” Szczegóły