Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2021 Obwieszczenie z dnia 15.10.2021 r.: (Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęci u procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi i stacją transformatorową, zlokalizowanej na działce nr 305, w obrębie Zapluskowęsy, jednostka ewidencyjna Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko dobrzyński, województwo kujawsko pomorskie”) Szczegóły
Artykuł 15.10.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.24.2021 z dnia 15.10.2021 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi i stacją transformatorową, zlokalizowanej na działce nr 305, w obrębie Zapluskowęsy, jednostka ewidencyjna Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.23.2021 z dnia 14.10.2021 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, powiększenie hali produkcyjno-magazynowej w trakcie budowy, budowa silosów magazynowych w ramach istniejącej powierzchni magazynowej, przeznaczenie istniejącego terenu utwardzonego na parking samochodów osobowych ” Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Obwieszczenie: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej „MLEWO” o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działkach nr. ew. 7 i 17 w miejscowości Mlewo, Gmina Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 06.10.2021 Obwieszczenie – o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji oraz przeróbce kruszywa ze złoża Mlewo VI położonego na działce nr 14/6 obręb 0010 Mlewo gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko dobrzyński, woj. kujawsko pomorskie” Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Rozbudowie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, powiększenie hali produkcyjno-magazynowej w trakcie budowy, budowa silosów magazynowych w ramach istniejącej powierzchni magazynowej, przeznaczenie istniejącego terenu utwardzonego na parking samochodów osobowych ”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Informacja publiczna o przyjęciu zmiany uchwały antysmogowej Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą technicz ną na działce o nr ewidencyjnym 29 w obrębie Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.24.2021 z dnia 14.09.2021 r. zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi i stacją transformatorową, zlokalizowanej na działce nr 305, w obrębie Zapluskowęsy, jednostka ewidencyjna Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.19.2021 z dnia 01.09.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 58/2 obręb Frydrychowo gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 27.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -(Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 42/4 w obrębie Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie ”) Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia -Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.17.2021 z dnia 26.08.2021 r. prostującego omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.17.2021 z dnia 02.08.2021 r stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Sierakowo”, o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie oraz magazynu energii” Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – (Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 8/5 w obrębie Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie ”) Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.16.2021 z dnia 25.08.2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce 119/1 , obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.16.2021 z dnia 25.08.2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce 119/1 , obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 18.08.2021 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy- Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Rozbudowie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, powiększenie hali produkcyjno-magazynowej w trakcie budowy, budowa silosów magazynowych w ramach istniejącej powierzchni magazynowej, przeznaczenie istniejącego terenu utwardzonego na parking samochodów osobowych ”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa Szczegóły
Artykuł 18.08.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.12.2021 z dnia 18.08.2021 r. prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2021 z dnia 12.08.2021 r. zmieniającej ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.32.2019 z dnia 30.04.2021 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” Szczegóły
Artykuł 17.08.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.20.2021 z dnia 17.08.2021 r. zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.17.2019 z dnia 26.02.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 294 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 17.08.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.20.2021 z dnia 17.08.2021 r. zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.17.2019 z dnia 26.02.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 294 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 12.08.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.24.2021 z dnia 12.08.2021 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi i stacją transformatorową, zlokalizowanej na działce nr 305, w obrębie Zapluskowęsy, jednostka ewidencyjna Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły