Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2019 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się projektem dokumentu pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zawiadomienie: została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2019zmieniająca ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2018 z dnia 10.12.2018r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 x 1,0 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 304 w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zawiadomienie: w dniu 06.03.2019r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.11.2018 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Eksploatacji złoża piasków i żwirów, na działkach nr ew. 200 i 201/3 w miejscowości Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.10.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „ZAPLUSKOWĘSY” o mocy znamionowej do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Zawiadomienie: dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 -Nawra –Kończewice –Chełmża –Zalesie –Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.02.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2018 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Kowalewo” Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 x 1,0 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 304 w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej NAPOLE II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,20 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 83 położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Napole, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „TUR” w Toruniu, daty: 03.11.2018-23.02.2019) Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „OSA” w Toruniu, daty: 03.11.2018-09.02.2018) Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „BAŻANT”, daty: 3.11.2018-23.02.2019) Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „DANIEL” , daty: 28.10.2018 – 15.12.2018) Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 OGŁOSZENIE Burmistrza Kowalewa Pomorskiego: informuję o przyjęciu przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim uchwały Nr XXXVII/315/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.6.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 37 ( obręb 0005) w miejscowości Elzanowo, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.8.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2018 z dnia 08.06.2018r. umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.5.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Ekologicznej produkcji płatków i regranulatów z odpadów z tworzyw sztucznych HDPE, PP i LDPE” Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 OBWIESZCZENIE: … wydano postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo na odcinku od km 0+000 do km 3+830, długość 3,830 km z dnia 27 lipca 2018 r., znak: WOŚ.6220.21.8.2017 Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy –Mlewo –Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo –Sierakowo –Kowalewo Pomorskie –Golub-Dobrzyń –Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km” Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Obwieszczenie: została wydana decyzja znak OŚRiEG.6220.4.2018 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów … Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część nr 1 Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” Szczegóły