Wybory do Sejmu RP i Senatu RP – 2019 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2019 Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019r. Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 16 września 2019 r. o losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Głosowanie przez pełnomocnika Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Dopisanie do spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Miejsce, czas i termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły