Wybory Prezydenta RP – 28.06.2020r. i 12.07.2020r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.07.2020 Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Wyborach ponownych Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2019r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o kandydatach wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE DNIA 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DNIA 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA DNIA 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW PONOWNE GŁOSOWANIE W DNIU 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Informacja o rozpoczęciu pracy przez obwodowe komisje wyborcze w Wyborach Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych i ich funkcje na obszarze właściwości gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 POSTANOWIENIE NR 32/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 28 CZERWCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 12 czerwca 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji oraz o terminie ewentualnego losowania Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 OBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Strona internetowa PKW dotycząca Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły