Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.10.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej o napięciu 110kV wraz ze światłowodem relacji GPZ Farma Wiatrowa – GPZ Zapluskowęsy, realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 10/3, 11/3, 7/1, 18/1, 22/1, 23/1, 33, 38, 292, 39, 44, 49, 46, 50, 51, 145/1, 165 i 166 obr. ewid. Sierakowo oraz na działkach o nr geod. 323, 317, 318 i 319/2 obr. ewid Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2, gmina Kowalewo Pomorskie’’ realizacja inwestycji na działkach nr geod. 344/1, 344/2, 357 i 367, położonych w obrębie ewidencyjnym Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie: … wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe’’ realizacja inwestycji na działce nr ewidencyjny 34 położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Obwieszczenie: … wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola’’ realizacja inwestycji na działce nr ewid. 255/3 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Elzanowo – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 133/1, 151, 128, 137/3, 138/16, 138/15, 138/14, 138/13, 138/12, 138/11, 138/10 i 138/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Elzanowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.08.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola’’ na działce o nr geodez. 255/3, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno – szkoleniowe Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Elzanowo, na działkach nr geodez. 138/16, 138/9, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13 138/14 i 138/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Elzanowo Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” – realizacja inwestycji na działce nr 1 w obrębie ewidencyjnym 4 miasto Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie , wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz zagospodarowaniem terenu przy M-GOK w Kowalewie Pomorskim” – realizacja inwestycji na działkach nr 156/1 i 156/3 w obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie , Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom. w imieniu której, na mocy pełnomocnictwa z dnia 24.11.2016 r. znak Or.077.111.2016 działa Aleksandra Jaczun–Dorau reprezentująca Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau , z siedzibą przy ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń , wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 9, 17, 16, 8, 5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Kowalewo Pomorskie oraz na działkach nr ewidencyjny 148, 144, 141, 260, 257, 256, 249/4, 240 położonych w obrębie ewidencyjnym Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu której na mocy pełnomocnictwa z dnia 02.11.2016 r. , znak TIiGG.7011.4.2016 działa Pan Marek Patuła zam. ul. Familijna 28, 87-100 Toruń reprezentujący Biuro Techniki Budowlanej Anna Wiese – Patuła z siedzibą przy ul. Familijnej 28 w Toruniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. : „ Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu„ na działce nr geodez. 1, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom. , gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Obwieszczenie: …wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem gazu w miejscowości Zapluskowęsy – realizacja inwestycji na działce nr 9 obręb ewidencyjny 01 Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie … Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie , Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom. w imieniu której na mocy pełnomocnictwa z dnia 24.11.2016 r. , znak Or.077.111.2016 działa Aleksandra Jaczun–Dorau reprezentująca Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau , z siedzibą przy ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń , w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pn: „ Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowes” na działkach nr geodez. 9, 17, 16, 8, 5 położonych w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom. , oraz na działkach nr geodez. 148, 144, 141, 260, 257, 256, 249/4, 240 położonych w obrębie ewidencyjnym Zapluskowesy gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku M-GOK w ramach realizacji inwestycji pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy M-GOK w Kowalewie Pomorskim” na działkach nr geodez. 156/1 i 156/3, położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom., gm. Kowalewo Pom. Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Obwieszczenie: wszczęto postępowanie na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. : „budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu planowanej w Zapluskowęsach„ na działce nr 9 , położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego TIiGG.6722.1.2016 Szczegóły