Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Zapytanie ofertowe na demontaż obecnie istniejących w lokalu pieców kaflowych oraz wykonanie ogrzewania etażowego c.o. w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku znajdującym się w Kowalewie Pomorskim przy ul. Główny Dworzec 9 Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 ZAPYTANIE  OFERTOWE: Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Zapytanie ofertowe o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zapytanie ofertowe: ocieplenie ścian budynku OSP Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej II etap” poprzez remont konstrukcji stalowej wraz z instalacją technologiczną centralnej przepompowni ścieków w Kowalewie Pomorskim na działce geod. Nr 47/1 obręb 04 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem przystosowanej do współpracy z osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych tj. pługiem dwulemieszowym, posypywarką soli i piasku Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2017/2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu warstwy gruntującej z kleju na bazie żywicy poliuretanowej o pow. 613,11m2, nawierzchni poliuretanowej EPDM naniesionej metodą natrysku w kolorze czerwonym o pow. 613,10m 2 ,malowanie linii wyznaczających pola gry 15 m 2 na Centrum Rekreacji i Sportu – Orlik ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zapytanie ofertowe na wymianę okien i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: „Wykonanie 5 przeglądów oraz bieżące usuwanie awarii w centralach wentylacyjnych, centrali odzysku ciepła ze ścieków w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie “ Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Zapytanie ofertowe: Wykonanie 5 przeglądów oraz bieżące usuwanie awarii w centralach wentylacyjnych, centrali odzysku ciepła ze ścieków w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zapytanie ofertowe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych autystycznych Szczegóły