Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2020 Zapytanie ofertowe na „Przebudowę filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące” Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Zapytanie ofertowe na „Wykonanie węzłów wodociągowych” Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo” Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Zapytanie ofertowe nr 2: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zapytanie ofertowe: usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: 1. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań pn.: 1.1 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany” 1.2. „Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” 1.3. „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych, mieszkalnych z częścią usługową i gospodarczych zarządzanych przez Zamawiającego oraz budynków należących do zamawiającego związanych z działalnością (biurowy, warsztatowy, magazynowy) Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zaproszenie do składania ofert na usługi kominiarskie wykonywane będą w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług elektrycznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Zaproszenie do składania ofert: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 19 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie deratyzacji na posesjach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. oraz na bazie zakładu Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: analiza wody obiegowej c.o. w kotłowniach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zapytanie ofertowe: Usługi koparko-ładowarką na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zapytanie ofertowe: Wyrównanie równiarką nawierzchni oraz ukształtowanie odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zaproszenie do składania ofert: świadczenie usług elektrycznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły