Zamówienia niepublikowane w BZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.11.2021 Szacowanie wartości zamówienia (zamówienie na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”) Szczegóły
Artykuł 28.10.2021 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2021/2022 r. Szczegóły
Artykuł 22.10.2021 Zapytanie ofertowe na: 1) „Umocnienie skarpy przy drodze gminnej dz. nr 40 w m. Pruska Łąka”; 2) „Umocnienie przydrożnego rowu korytami betonowymi przy drodze gminnej dz. nr 40 w m. Pruska Łąka” Szczegóły
Artykuł 29.09.2021 Zapytanie ofertowe – „Naprawa przepustu drogowego w m. Szewa” działka nr 13 obręb Szewa Szczegóły
Artykuł 17.09.2021 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie konieczności przeprowadzenia robót naprawczych budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, polegających przede wszystkim, w pierwszej kolejności, na wzmocnieniu i konsolidacji niejednorodnego podłoża gruntowego pod tymże budynkiem” Szczegóły
Artykuł 11.08.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę oleju opałowego do kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz do Szkoły Podstawowej w Mlewie Szczegóły
Artykuł 04.08.2021 Zapytanie ofertowe na „Przebudowę przepustu drogowego w m. Chełmoniec” działka nr 96 obręb Chełmoniec Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Zapytanie ofertowe dla dostaw o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych (dostawa fabrycznie nowego spalinowego odkurzacza do liści) Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Zapytanie ofertowe na: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 2021” Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Zapytanie ofertowe na: „Modernizacja węzłów wodociągowych” Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Zapytanie ofertowe – Zadanie: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 2021 Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Zapytanie ofertowe na „Usługi koparko-ładowarką na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Zapytanie ofertowe na „Wyrównanie równiarką nawierzchni oraz ukształtowanie odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2030 Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim) Szczegóły
Artykuł 16.02.2021 Zapytanie ofertowe na usługi pogrzebowe na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim) Szczegóły
Artykuł 02.02.2021 Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe Szczegóły