Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny) mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Kowalewo Pomorskie składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, najpóźniej do 04 maja 2020 roku.
W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim: tel. 56 684 10 24 wew. 511 lub 56 475 65 11.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian