Informacja o Komisjach Rady Miejskiej

Informuję, iż w dniu 23 kwietnia 2020 roku o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się wspólne posiedzenie następujących Komisji Rady Miejskiej:
• Komisji Infrastruktury i Drogownictwa,
• Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej,
• Komisji Rewizyjnej,
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,
• Komisji Budżetowej i Samorządu,
• Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
3. Zapytania, sprawy różne.
4. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian