Informacja o stanie mienia Gminy Kowalewo Pomorskie według stanu na dzień 31.12.2019r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian