Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podjęła Uchwałę Nr VIII/69/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian