Konsultacje z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie w zakresie docelowego zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kowalewie Pomorskim przy ul. Szkolnej 11, oznaczonej numerem geod. 2, o pow. 4715 m²

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian