Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0.4kV wraz z budową linii kablowej SN-15kV oraz budową linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania dz. nr 134/8 w miejscowości Sierakowo, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 120/1, 121, 122/2, 134/9, 134/8 i 134/7 położonych w obrębie ewid. Sierakowo

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian