OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się projektem dokumentu pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian