Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie , Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom. w imieniu której, na mocy pełnomocnictwa z dnia 24.11.2016 r. znak Or.077.111.2016 działa Aleksandra Jaczun–Dorau reprezentująca Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau , z siedzibą przy ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń , wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 9, 17, 16, 8, 5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Kowalewo Pomorskie oraz na działkach nr ewidencyjny 148, 144, 141, 260, 257, 256, 249/4, 240 położonych w obrębie ewidencyjnym Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian