Obwieszczenie SKO-60-33/19 z dnia 29 listopada 2019r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian