Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

  • Rodzaj aktu prawnego obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 21.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.04.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2040
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2040
  • Nr aktu prawnego 20-02-2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523)
  • Grupa aktów prawnych obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian