Obwieszczenie z dnia 24.05.2019 r.: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Kowalewo – realizacja inwestycji na działce o nr ewid.: 319/2 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian