Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20.04.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cześć działki nr 173 – Wielkie Rychnowo, cz. dz. nr 11/12 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, cz. dz. nr 11/12 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działka nr 51/1 – 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian