OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Szychowo, Zapluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 11.10.2019
  • Data składania ofert 25.10.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 25.10.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, biuro nr 3 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 608912-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian