Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX /179/ 17 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/178/17 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX /177/ 17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/176/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przygotowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie, do wdrożenia reformy oświaty Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Zarządzenie 23/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia 56/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego do spraw rozwoju lokalnego Szczegóły
Artykuł 20.02.2017 Petycja AB.142.1.2017 Szczegóły
Przetargi 17.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 202/1)) Szczegóły
Przetargi 15.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie (dz. nr 152) Szczegóły
Przetargi 15.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie (dz. nr 25) Szczegóły
Przetargi 15.02.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 32 w miejscowości Chełmoniec Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 16.01.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Raport z czynności kontrolnych dot. operacji „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec – Gapa – Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Projekty uchwał XX sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Przetargi 10.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 354) Szczegóły
Przetargi 10.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 91) Szczegóły
Przetargi 10.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 67) Szczegóły
Przetargi 10.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 36/5) Szczegóły
« 1 2 32 33 34 35 36 66 67 »