Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.11.2016 Wykaz z dnia 18.11.2016 r. Szczegóły
Akty prawne 18.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 96/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Kowalewo Pomorskie ul. Batalionów Chłopskich Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Wykonanie usługi polegającej na obsłudze serwisowej i konserwacyjnej: kotłowni gazowej, pomp ciepła typu powietrze-woda Daikin, centrali odzysku ciepła ze ścieków zlokalizowanych w budynku pływalni Szczegóły
Przetargi 10.11.2016 Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 160/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5” Szczegóły
Przetargi 08.11.2016 Ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 67/19 w miejscowości Frydrychowo (teren parku) Szczegóły
Przetargi 08.11.2016 Ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 7 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2016 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki trzykomorowej do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Remont przepustu drogowego w miejscowości Pruska Łąka działka nr 174/1 obręb Pruska Łąka Szczegóły
Przetargi 07.11.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4, o pow. użytkowej 40,82 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku numer 21 przy ul. Plac 700-lecia w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na listopad 2016r. Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2016 Oświadczenie majątkowe p. Ewy Gajewskiej pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19.04.2016r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2016 Oświadczenie majątkowe r. Tomasza Matusewicza radnego rady miejskiej z dnia 27.04.2016r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2016 Oświadczenie majątkowe p. Anny Szewczyk pracownika Urzędu Miejskiego z dnia 08.08.2016r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2016 Oświadczenie majątkowe p. Ewy Bąk pracownika Urzędu Miejskiego z dnia 16.03.2016r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2016 Oświadczenie majątkowe p. Roberta Bejgra radnego rady miejskiej z dnia 29.04.2016r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2016 Oświadczenie majątkowe p. Anny Dalke pracownika Urzędu Miejskiego z dnia 29.04.2016r. Szczegóły
« 1 2 33 34 35 36 37 59 60 »