Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.22.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, Gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie Nr 45/ 2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/191/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/190/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/189/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/188/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/187/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/186/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwala Nr XXI/185/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim Uchwały Nr XXI/191/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Obwieszczenie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie okręgów wyborczych, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzonymi na dzień 11 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych autystycznych Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Przetargi 30.03.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 38/6 o powierzchni łącznej 18,40 m2 Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Zapytanie ofertowe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci autystycznych Szczegóły
Akty prawne 28.03.2017 Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 28.03.2017 Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
« 1 2 33 34 35 36 37 70 71 »