Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.10.2016 Zarządzenie 92/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli. Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Zarządzenie Nr 93/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2016/2017 r. – GKiM.271.37.2016 Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2016 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych Szczegóły
Przetargi 20.10.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczonej geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni łącznej 97 m2 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2016 Uchwała Nr XVII/146/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 19.10.2016 Uchwała Nr XVII/148/16 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej rady rynku pracy w Golubiu – Dobrzyniu Szczegóły
Akty prawne 19.10.2016 Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2016 Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Przetargi 18.10.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – Pluskowęsy, nr dz. 118/4 Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki. Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2016/2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2016 Petycja OR.152.3.2016 Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na październik 2016r. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Petycja OR.1431.11.2016 Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego TIiGG.6722.1.2016 Szczegóły
Przetargi 06.10.2016 Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 77/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Obwieszczenie TIiGG.6730.102.2016 Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” Szczegóły
« 1 2 47 48 49 50 51 70 71 »