Postanowienie 215/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian