Protokół z przebiegu konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. nalata2014-2020”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian