Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 110144C i 110141C w m. Wielkie Rychnowo

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie, 87-410 Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 06.09.2017
  • Data składania ofert 21.09.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 21.09.2017
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, biuro nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 584441-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian