REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Podstawa prawna – dane z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z poźn. zm.)

Zgodnie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018 poz. 603 z późn. zm.) Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, prowadzony przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego publikowany jest przy użyciu Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Aktualny link: https:// empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorców /rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Mapa żłobków i klubów dziecięcych dostępna jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy: Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do w/w systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny, informacje dostępne są pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany,

2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Lp.

Nazwa lub imię

i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Status

Nr NIP

podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Nr REGON

podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce prowadzenia

żłobka lub klubu dziecięcego

Liczba miejsc w placówce

Numer wpisu

Data wpisu do rejestru

(dzień, miesiąc, rok)

Data wykreślenia z rejestru

(dzień, miesiąc, rok)

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>