Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 11:37 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na pomoc finansową uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – ,,Wyprawka szkolna,, dla uczniów szkół położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. 11:37 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 24.07.2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kowalewie Pomorskim. 11:36 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. 11:35 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 82/2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli na potrzeby modernizacji oddziałów przedszkolnych w Gminie Kowalewo Pomorskie w ramach projektu „Przedszkole przy szkole Gmina Kowalewo Pomorskie” 11:34 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 83/2015 z dnia 27.07.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie nowych i/lub modernizacja starych placów zabaw wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” 11:32 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 27.07.2015 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej 11:31 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27.07.2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli na potrzeby modernizacji oddziałów przedszkolnych w Gminie Kowalewo Pomorskie w ramach projektu ,,Przedszkole przy szkole Gmina Kowalewo Pomorskie,, 11:30 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27.07.2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Wykonanie nowych i/lub modernizacja starych placów zabaw wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,, 11:30 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 31.07.2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na: 1. Budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pomorskiego) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie. 2. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej we Frydrychowie. 11:29 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 10.08.2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw i samorządów osiedlowych z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących treści projektów statutów sołectw i samorządów osiedlowych. 11:28 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 11:28 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum 11:27 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 11:26 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 18.08.2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące 08:35 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na ,,Przebudowę drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej we Frydrychowie,, 08:33 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 08:32 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek podległych. 08:31 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 01 września 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds Referendum Nr 6 w Mlewcu 08:31 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016 08:30 11-04-2016 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 121 122 123 124 125 126 127 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>