Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Petycja sygn. BRM.152.4.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku 08:09 12-03-2020 Artykuł Szczegóły
Petycja OŚRiEG.5.1.2019 dot. uciążliwych zapachów w miejscowości Wielkie Rychnowo 07:49 12-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XVI/120/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych 07:11 12-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XVI/122/20 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie 07:09 12-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XVI/116/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 07:08 12-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/115/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 13:58 10-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie 13:57 10-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 98 o pow. 1561 m², położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00015616/7 14:32 06-03-2020 Przetargi Szczegóły
Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie 13:05 06-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie 12:45 06-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 12:38 06-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XVI/124/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. 12:34 06-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XVI/123/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r. 12:27 06-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XVI/121/20 w sprawie zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole 12:09 06-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XVI/119/20 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2020 11:42 06-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XVI/118/20 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na 2020 rok 11:24 06-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie 08:33 06-03-2020 Akty prawne Szczegóły
Dopisanie do spisu wyborców 14:22 05-03-2020 Artykuł Szczegóły
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 14:19 05-03-2020 Artykuł Szczegóły
Głosowanie przez pełnomocnika 14:13 05-03-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 4 126 127 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>