Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 14:08 05-03-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 13:51 05-03-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o uprawnieniach, upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 13:49 05-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie deratyzacji na posesjach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. oraz na bazie zakładu 13:12 05-03-2020 Artykuł Szczegóły
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w marcu 2020r. 14:57 04-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: wszczęto postępowanie na wniosek Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne znajdujące się w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 8, realizacja inwestycji na działce o nr geod. 55/2, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie 14:53 04-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług elektrycznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim 14:49 04-03-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 13:03 02-03-2020 Artykuł Szczegóły
ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa 12:52 02-03-2020 Artykuł Szczegóły
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.34.2019 z dnia 28.02.2020r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 12:45 02-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 28.02.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.34.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej –urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 –obręb 0022 –Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 12:41 02-03-2020 Artykuł Szczegóły
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.33.2019 z dnia 28.02.2020r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 30 i 31 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie ”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 12:37 02-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.02.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.33.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej –urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 30 i 31 –obręb 0022 –Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 12:34 02-03-2020 Artykuł Szczegóły
Projekty uchwał XVI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim 08:30 27-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.02.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.17.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 294 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” 23:01 26-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 19 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. 22:54 26-02-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 145/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim, Targowiska Miejskiego „MÓJ RYNEK” w Kowalewie Pomorskim oraz Remizo-świetlicy w Srebrnikach 12:43 25-02-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 08:40 24-02-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 08:36 24-02-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 08:31 24-02-2020 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 4 5 126 127 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>