Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Oświadczenie majątkowe p. Pauliny Wiśniewskiej z dnia 15.02.2017r. 22:52 22-01-2018 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe p. Anny Dalke z dnia 28.04.2017r. 22:49 22-01-2018 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe p. Danuty Drożdża dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące z dnia 18.04.2016r. 15:01 22-01-2018 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe p. Ilony Rybickiej 14:58 22-01-2018 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Uchwała Nr 10/D/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.01.2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie 13:46 19-01-2018 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie dokumentacji dla budowy drogi pieszo- rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) 13:40 19-01-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Nabór członków komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. 13:27 19-01-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018. 13:19 19-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działając w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo (nr dz. 107/5) 14:20 18-01-2018 Przetargi Szczegóły
Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim 13:38 17-01-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 136/2017 z dnia 19.10.2017 roku w sprawie ustalenia warunków zbycia nieruchomości o nr geod. 107/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo 08:24 17-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.01.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działka nr 29, 01 obręb miasta Kowalewo Pomorskie) 08:19 17-01-2018 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na demontaż obecnie istniejących w lokalu pieców kaflowych oraz wykonanie ogrzewania etażowego c.o. w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku znajdującym się w Kowalewie Pomorskim przy ul. Główny Dworzec 9 16:55 16-01-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.01.2018 r.: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Toruniu wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w m. Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 29/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 i 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie 14:53 15-01-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 13:26 12-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXVIII/240/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 09:18 11-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXVIII/242/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych 09:17 11-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXVIII/245/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych 09:16 11-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXVIII/246/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów 09:15 11-01-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXVIII/254/17 w sprawie budżetu na 2018 rok 09:14 11-01-2018 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 59 60 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>