Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 17.08.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 15 obręb Srebrniki; działka nr 91 obręb Pluskowęsy) 21:50 18-08-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 110/2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” 15:18 17-08-2017 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 109/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 15:13 17-08-2017 Akty prawne Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 16.08.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. Nr 224/3 obręb Pluskowęsy; część działki nr 8/2 obręb 04 Kowalewo Pomorskie; część działki nr 237/4 obręb 04 Kowalewo Pomorskie) 15:07 17-08-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o konkursie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Wielkie Rychnowo 53, 87- 410 Kowalewo Pomorskie 21:57 14-08-2017 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Zarządzenie Nr 111/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie 21:51 14-08-2017 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 108/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie 21:45 14-08-2017 Akty prawne Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 220/1) 23:54 10-08-2017 Przetargi Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz 51/1) 23:43 10-08-2017 Przetargi Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno – szkoleniowe 07:59 09-08-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół z dnia 07.08.2017 r. z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018” 12:12 08-08-2017 Artykuł Szczegóły
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach 11:21 08-08-2017 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie Nr 106/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości 12:20 07-08-2017 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 105/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości 12:54 04-08-2017 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 104/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 12:51 04-08-2017 Akty prawne Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie Pierwszy przetarg, który odbył się 12.06.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym (nr dz. 129, Napole) 12:41 04-08-2017 Przetargi Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 19/3, 19/4, Srebrniki) 12:08 04-08-2017 Przetargi Szczegóły
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjny Srebrniki Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 19/1, Srebrniki) 12:04 04-08-2017 Przetargi Szczegóły
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs” 12:00 04-08-2017 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Starosty Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko 11:37 04-08-2017 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 46 47 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>