Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie nr 159/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 14:57 21-11-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 149/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 14:49 21-11-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 148/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 14:44 21-11-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 140/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 14:37 21-11-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 137/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 14:32 21-11-2019 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych: podaje się do publicznej wiadomości informację o planowanych polowaniach zbiorowych przedłożoną przez Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie 14:18 21-11-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części strychu na funkcję mieszkalną w istniejącym budynku wielorodzinnym na działce o nr ewid. 38/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie 14:12 21-11-2019 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Szychowo, Zapluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie 14:51 20-11-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zapytanie ofertowe: odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020 r. 16:02 19-11-2019 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 12:13 19-11-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie nr 150/2019 w sprawie powołania komisji do wyceny gruntów Gminy Kowalewo Pomorskie na potrzeby ewidencji księgowej 13:57 15-11-2019 Akty prawne Szczegóły
Wniosek Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe „Mała Ojczyzna” z dnia 08.10.2019r. dotyczącego przekazania kwoty 112.500,00 zł przeznaczonych w uchwale nr X/81/19 z dnia 26 września 2019 r. na „Dotację celową dla Gminy Golub – Dobrzyń na dofinansowanie udziału w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy” na zakup kamienia do naprawy dróg gminnych w Gminie Kowalewo Pomorskie 13:52 15-11-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 13.11.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 38/6, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) 13:24 14-11-2019 Artykuł Szczegóły
UCHWAŁA NR XI/93/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 12:17 13-11-2019 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR XI/95/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 12:14 13-11-2019 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR XI/94/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12:13 13-11-2019 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR XI/92/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 12:12 13-11-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr X/88/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022” 12:10 13-11-2019 Akty prawne Szczegóły
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny TOE 136G 22:34 12-11-2019 Przetargi Szczegóły
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV 22:29 12-11-2019 Przetargi Szczegóły
« 1 2 3 115 116 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>