Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w czerwcu 2019r.

Informuję, iż w miesiącu czerwcu planuje się odbyć posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w następującym terminie:

• 28 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w sali konferencyjnej w MGOK/

1) Dyskusja nad STRATEGIĄ ROZWOJU OŚWIATY NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE NA LATA 2019 – 2023.

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacje

Rejestr zmian