Terminy posiedzenia komisji rady miejskiej w grudniu 2019 r.

Informuję, iż posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu się w następującym terminie:

• 17 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 – Komisją Skarg, Wniosków i Petycji /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

1. Rozpatrzenie skargi z dnia 02.12.2019 na działanie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
06.12.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian