Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w lipcu 2020 r.

Informuję, iż wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w miesiącu lipcu br. odbędzie się w następującym terminie:

  • 21 lipca 2020 r. godz. 1400 – wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z Komisją Budżetową i Samorządu. / posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Rozpatrzenie wniosku z dnia 21 maja 2020r. w sprawie odrzucenia projektu uchwały przedstawionej na XVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w dn. 30.04.2020r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wielkie Rychnowo.
4. Rozpatrzenie wniosku z dnia 21 maja 2020r. w sprawie głosowania nad mpzp dla części wsi Wielkie Rychnowo.
5.  Rozpatrzenie petycji z dnia 31 maja 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
6. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
7. Zapytania, sprawy różne.
8. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian