Termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – 27 maja 2020 r.

Informuję, iż w miesiącu maju planuje się odbyć posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w następującym terminie:

• 27 maja 2020 r. godz. 1100 – Komisja Rewizyjna /posiedzenie w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacja o stanie mienia za rok 2019 oraz zgłoszenie wniosku o udzielenie absolutorium.
3. Zapytania, sprawy różne.
4. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian