Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na czerwiec 2019 r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 4 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 – Komisja Rewizyjna wspólnie z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 13 czerwca 2019 r. o godz. 14:30 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wspólnie z Komisją Budżetową i Samorządu /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/
  • 18 czerwca 2019 r. ok. godz. 14:00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej /posiedzenie w sali witrażowej w MGOK/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
31.05.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian