Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na wrzesień 2017 roku

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu planuje się odbyć w następujących terminach:

  • 7 września 2017 r. o godz. 15:00 – Komisja Budżetowa i Samorządu /posiedzenie w MGOK – sala witrażowa/
  • 7 września 2017 r. o godz. 15:00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej /posiedzenie w MGOK – sala witrażowa/
  • 8 września 2017 r. o godz. 15:00 – Komisja Rewizyjna /posiedzenie w MGOK – sala witrażowa/
  • 8 września 2017 r. o godz. 15:00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa /posiedzenie w MGOK – sala witrażowa/
  • 13 września 2017 r. o godz. 15:00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w Urzędzie Miejskim, ul. Św. Mikołaja 5 na sali posiedzeń Nr 1/

Informacje

Rejestr zmian