Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w grudniu 2019 r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu odbędą się w następujących terminach:

  • 3 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Budżetowa i Samorządu wspólnie z Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/
  • 5 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /w Świetlicy Socjoterapeutycznej Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim/
  • 10 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisją Rewizyjną /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
28.11.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian