Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w listopadzie 2019 r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie odbędą się w następujących terminach:

  • 5 listopad 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Budżetowa i Samorządu /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/
  • 12 listopad 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisją Rewizyjną /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/
  • 13 listopad 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego ul. Konopnickiej 13/

Informacje

Rejestr zmian